Koret

Juniorkoret

Korets historie

Koncerter

Foto

Optagelse 

Musik

Kun for medlemmer

Oldgirls

Diririgent

 

 

 

 

 


Tage Poulsen

Redaktionen for Bagsværd/Søborg Bladet har i forbindelse med organist Tage Poulsens død modtaget følgende mindeord fra Per W. Johansson, som er medlem af Stengård Kirkes menighedsråd. Bragt i bladet:

Tidligere organist ved Stengård kirke, Tage Poulsen, døde d. 11. april. Tage Poulsen har i over 50 år været knyttet til Stengård Kirke, også inden den blev bygget og da havde til huse på Stengård Skole.

Musik og sang har altid været Tage Poulsens liv. Som lærer ved Stengård Skole dannede han i 50’erne et pigekor, der blev landskendt, da det flere gange vandt i ’Sangerdyst fra kyst til kyst’.

Han var initiativrig og aktiv omkring musiklivet på skolen, og da han valgte at hellige sig organistarbejdet ved kirken, etablerede han ’Stengård Kirkes pigekor’, hvis høje kvalitet fortsatte gennem årene og siden blev overtaget af organist Birgitte Stage.

Ingen havde så stort et kendskab til Stengård Kirke og kirkens historie som Tage Poulsen. I forbindelse med kirkens forestående 50 års jubilæum, som han desværre ikke nåede at opleve, holdt han et foredrag om kirkens historie, der trak fulde huse, og som siden blev gentaget i Ældrekredsen.

Efter sin pensionering som organist fortsatte han som organistvikar og var - trods sine 87 år - stadig aktiv ved kirkens mange musik- og sangarrangementer.

Tage P. var allestedsnærværende og sagde aldrig nej til at spille eller hjælpe med. Således var han fast pianist ved Ældrekredsens ugentlige arrangementer.

Med Tages store engagement blev det også naturligt, at han i mange år var medlem af kirkens menighedsråd og ved sin død stadig var det.

Det er næsten ikke til at fatte, at Stengård Kirke nu skal undvære Tage Poulsen. Ingen er uerstattelig, siger man, men Tage er det faktisk. Dette gælder naturligvis først og fremmest for familien. Vore tanker går til Sonja Poulsen, deres tre døtre samt deres børn og børnebørn.

Æret være Tage Poulsens minde.

 

(Bragt i bladet onsdag den 25. april 2012)